Kuikan Vesiosuuskunnan kokoustiedote – 9.6.2021

posted in: Uncategorized | 0

Sääntömääräinen yleinen kokous pidettiin Kuikan kylätalolla torstaina 9.6.2021. Kokouksen myöhäinen ajankohta johtui koronan kokoontumisrajoituksista.

Puheenjohtaja Aleksi Peltola avasi kokouksen klo 18.05 toivottaen kaikki tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aleksi Peltola, sihteeriksi Sirpa Floor ja pöytäkirjantarkastajiksi Juho Jaatinen ja Elina Ikkala, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Reijo Pirttimäki luki kirjatut paikalla olijat, joita oli 15 (12) vesiosuuskunnan jäsentä ja 1 (1) perheenjäsen.  (Suluissa v. 2020 tiedot).

Aleksi Peltola referoi toimintakertomuksen, Elina Ikkala tilinpäätöksen ja Sirpa Floor tilintarkastuskertomuksen toimintavuodelta 2020. Alva tulee asentamaan vesimittarit linjaston päihin ja aloittaa reaaliaikaisen vesimittaroinnin. Tämän takia myös viemäristöön joutuvat hulevedet (sadevedet) tulevat maksullisiksi (jätevesimaksu). Lisäkustannuksia tulee myös Uuraisten kunnan asentamaan Oikarin pumppaamon etävalvonnasta. Edelleen Alva on nostanut veden ja jäteveden keskimääräistä hintaa 6% vuodelle 2021. Nämä johtavat myös vesimaksujen nousuun Kuikan vesiosuukunnan palvelujen käyttäjille. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Aleksi Peltola luki toimintasuunnitelman 2021 ja talousarvio 2021 käytiin läpi, jotka hyväksyttiin. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, Yliopistonkatu 28 B, 40100 Jyväskylä. Kokousilmoitus julkaistaan edelleen Keskisuomalaisessa.

Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi erovuorossa olleiden Sirpa Floorin (2018) ja Minna Häkkisen (2018)tilalle valittiin edelleen Sirpa Floor (2021) ja Minna Häkkinen (2021). Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varajäseniksi valittiin äänestyksittäElina Ikkala, Aila Leppämäki, Jarmo Hirvi, Jari Colliander, Reijo Pirttimäki ja Martti Kallioinen. Kokouspalkkiot päätettiin pitää entisellään. Puheenjohtajalle maksetaan 1.200 €/v+20 €/kokous, sihteerille 400 €/v+20 €/kokous, hallituksen jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkio on 20 €/kokous. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvaukset esitettyjen laskujen mukaan. Tilintarkastajille esitettyjen laskujen mukaan.

Edelleen kokous valitsi Juho Jaatisen edustajaksi Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen. Asioiden tultua käsitellyiksi kokouksen puheenjohtaja Aleksi Peltola päätti kokouksen klo 18.51.