TOIMINTA KRIISITILANTEISSA

Tätä asiakirjaa käytetään silloin, kun on tilanne, jolloin emme saa vettä tai sitä ei voi käyttää veden saastumisen vuoksi.
A. Alva Oy sulkee runkolinjassa olevat pääsulut, jotka sijaitsevat Pienimäessä (rakennus lähellä Hannu Pirttimäen taloa, Puuppolaan johtavan tien varressa) ja Oikarissa (rakennus Paratiisin asuntoalueen alapuolella rinteen reunassa). Alva ilmoittaa asiasta vesiosuuskunnalle.
B. Vesiosuuskunnan toiminta ongelmatilanteissa esim. vesijohdon putkirikko:
  1. Jokainen vesiosuuskunnan jäsen on velvollinen ilmoittamaan saastuneesta vedestä (maku) tai muusta ongelmatilanteesta heti vesiosuuskunnan hallitukselle.
  2. Vesiosuuskunnan hallituksen jäsen ilmoittaa veden saastumisesta koko hallitukselle, varuskuntaan, Alvalle ja naapurivesiosuuskunnille (Uuraisten vesiosuuskunta p. 040-5321175, Vehniän vesiosuuskunta p. 0400-271607).
  3. Hallitus ilmoittaa tekstiviestijärjestelmän tahi sähköpostin kautta saastuneesta vedestä vesiosuuskunnan jäsenille
  4. Viranomaisten ja Alva huolehtivat vesinäytteiden ottamisesta, tiedottamisesta ja veden käytön rajoittamisesta ja rajoituksen purkamisesta sekä mahdollisesta veden jakelusta. Alva tiedottaa mahdollisesta veden saastumisesta.
  5. Vesiosuuskunnan hallituksen jäsenillä on tiedot sulkujen avainten sijainnista.
  6. Vedenjakelupaikkana on Kuikan Kylätalo, Kuikantie 389.

Vesiosuuskunnan jäsen ilmoitathan heti muuttuneet tietosi hallitukselle, jotta tämä asiakirja voidaan päivittää ja pitää ajantasalla.