KUIKAN VESIOSUUSKUNNAN HINNASTO

PERUSMAKSU:

• PERUSMAKSU JÄSENELLE 15,00 € / KK (Laskutus 3 kk jaksoissa)

VESI- JA JÄTEVESIMAKSU: (Laskutus 3 kk jaksoissa)

  • KÄYTTÖVESI 2,14 € / m3 (aikaisemmin 2,00)
  • JÄTEVESI 3,18 € / m3 (aikaisemmin 2,20)

SÄHKÖMAKSU:

• MIKÄLI KIINTEISTÖ ON LIITETTY SUORAAN RUNKOLINJAAN -> EI SÄHKÖVELOITUSTA/ -HYVITYSTÄ

• MIKÄLI KIINTEISTÖLLÄ ON KIINTEISTÖKOHTAINEN PUMPPAAMO, EIKÄ OLE YHTEYTTÄ LINJAPUMPPAAMOON -> EI SÄHKÖVELOITUSTA/-HYVITYSTÄ

• MIKÄLI SAMAAN PUMPPAAMOON ON LIITETTY USEITA KIINTEISTÖJÄ

»KIINTEISTÖ, JOLTA SÄHKÖ OTETAAN PUMPPAAMOON SAA MUILTA KIINTEISTÖILTÄ HYVITYKSENÄ 1,20 € (aikaisemmin 0,55 €) / KIINTEISTÖ / LASKUTUSKAUSI (3KK)

»MUILTA KIINTEISTÖILTÄ TAAS VASTAAVASTI VELOITETAAN 1,20 € (aikaisemmin 0,55 €) / KIINTEISTÖ / LASKUTUSKAUSI (3 KK)

SÄHKÖVELOITUS/-HYVITYS HUOMIOIDAAN KERRAN VUODESSA AINA JOULUKUUN VESILASKUN YHTEYDESSÄ. SAADAKSESI SÄHKÖHYVITYKSEN, TULEE PUMPPAAMON SÄHKÖMITTÄRILUKEMA ILMOITTAA MITTARILUENNAN YHTEYDESSÄ.

MUUT VELOITUSHINNAT:

• VESIMITTARIN LUENTAKÄYNTI (mikäli ei ilmoitettu oma-aloitteisesti väh. kerran vuodessa) 75,00 € / käyntikerta

• VEDEN TULON KATKAISU 100,00 €

• VESIMITTARIN KYTKENTÄ 100,00 €

VESIOSUUSKUNNAN TOIMINNAN VASTUUALUEELLE KUULUMATON KÄYNTI 75 EUR.

KAIKKI EM. HINNAT SIS. ALV 24%.

LAINAN KORKO 6%

MAKSUMUISTUTUS 5€ / KERTA. VIIVÄSTYSKORKO PERITÄÄN KORKOLAIN MUKAAN TOIMISTOMAKSU 8€ / KPL (laskujäljennökset, muut tulosteet, ylimääräisen maksun palautus ja ylimääräinen tasauslasku)

OSUUSMAKSU 100 €

LIITTYMISMAKSU JÄLKILIITTYJILLE

• JÄLKILIITTYJÄ ON LIITTYJÄ, JOLLE LIITTYMÄÄ EI OLE RAKENNETTU VARSINAISEN URAKOINTIVAIHEEN AIKANA.

• 1- JA 2-RAKENNUSVAIHEEN ALUEELLA KAIKKI TAMMIKUUN 2008 JÄLKEEN RAKENNETTAVAT LIITTYMÄT OVAT JÄLKILIITTYMIÄ.

• 3-VAIHEEN JA RAJANIEMENTIEN ALUEELLA KAIKKI JOULUKUUN 2012 JÄLKEEN RAKENNETTAVAT LIITTYMÄT OVAT JÄLKILIITTYMIÄ.

LIITTYMISMAKSU ON 12.000 € JA SE SISÄLTÄÄ SEURAAVAT ASIAT:

o Kaivuu, putket ja tarvikkeet 100 metrin matkalla olemassa olevasta vesiosuuskunnan linjasta

o Pumppaamo asennettuna, eristekansi ja sakkeli

o Vesimittari, paineenalennusventtiili ym. tarvikkeet asennuksineen

o Tarkemittauskepit ja putki- ja pumppaamotarvikkeiden kuljetukset rakennuspaikalle

LIITTYJÄLTÄ ERIKSEEN LASKUTETTAVAT ASIAT:

o Kaikki mahdolliset louhinta, räjäytys ja kivien siirrot sekä täytemaat edellä mainittujen poistettujen maa-ainesten tilalle

o Mahdolliset yleisten teiden alitukset

o Kaivuu, putket, eristeet sekä tarvikkeet yli 100 metriä olemassa olevasta vesiosuuskunnan linjasta

o Kaivuu, putket ja tarvikkeet tontille asennettuna pumppaamolta kiinteistöön

• KUIKAN VESIOSUUSKUNTAAN LIITTYVÄN ON OTETTAVA SEKÄ PUHDAS VESI- ETTÄ VIEMÄRILIITTYMÄ.

• LIITTYMISMAKSUSTA PUOLET TULEE OLLA MAKSETTUNA ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA. LOPPUOSA LIITTYMISMAKSUSTA MAKSETAAN, KUN VESIOSUUSKUNNAN LIITTYMÄ ON KYTKETTYNÄ, KUITENKIN VIIMEISTÄÄN 2 VIIKON KULUTTUA VESIOSUUSKUNNAN KAIVUTÖIDEN PÄÄTTYMISESTÄ. LOPPULASKUN YHTEYDESSÄ LASKUTETAAN MYÖS LIITTYJÄLTÄ ERIKSEEN LASKUTETTAVAKSI MÄÄRITELLYT KUSTANNUKSET.

MAKSU ERILAISILLE KIINTEISTÖILLE MÄÄRÄYTYY SEURAAVIEN KERTOIMIEN MUKAISESTI:

OMAKOTITALON LIITTYMISMAKSU: K * LIITTYMISMAKSU, KERROIN K=1

PARITALON LIITTYMISMAKSU: K * LIITTYMISMAKSU + LIITTYMISMAKSU, KERROIN K=0,4

RIVI- JA KERROSTALON LIITTYMISMAKSU: LIITTYMISMAKSU + K * (HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ – 1) * LIITTYMISMAKSU, KERROIN K=0,4

HINNAT OVAT VOIMASSA TOISTAISEKSI edellyttäen, että Alva ei muuta hintojaan. Mahdollisissa epäselvyyksissä ota yhteyttä Kuikan Vesiosuuskunnan puheenjohtajaan.