Yleistä

Perustaminen

Kuikan Vesiosuuskunta päätettiin perustaa 26.6.2003 Kuikan Lavalla pidetyllä kokouksella, jossa keskusteltiin vesiosuuskunnan saamisesta Kuikkaan. Erinäisten sääntömuutoshyväksynnässä olevien seikkojen johdosta Kuikan Vesiosuuskunta on loppujen lopulta perustettu 21.4.2004 ja Patentti- ja rekisteri hallitus on hyväksynyt Kuikan Vesiosuuskunnan säännöt 5.7.2004.

Toiminta-alue

Osuuskunnan suunnittelualueena on ollut alue, joka ulottuu Kuikantien varressa Autiokankaalta Konttilanmäkeen, Tikkakosken tien varsi Kuikantien risteyksestä Petäispurolle saakka (Hytölänpolun risteys) ja Sikomäentien varsi Kuikantien risteyksestä Tuulimyllynmäelle eli entiselle Nyrölän kaupalle saakka. Suunnitelman mukaiseen toteutettavaan alueeseen tuli muutos heti alkuvaiheessa Rajaniementien asukkaiden perustettua oman osuuskunnan. Kuikan Vesiosuuskunnan lopullista toiminta-aluetta ei ole vielä määritelty. Uuraisten kunta ja entinen Jyväskylän maalaiskunta ovat rakentaneet runkolinjan, joka myötäilee Kuikantietä Uuraisilta Puuppolaan. Kuikan Vesiosuuskunta on rakentanut liittymät runkolinjaan talouksia varten Kuikan-, Sikomäen- ja Tikkakoskentien alueilta.

Rakennettu verkostopituus 31.12.2010 on noin 51 km. Alueella on yhteensä 206 kiinteistöä. Osuuskunnan vedenhankinta tehdään kaupungilta (= Jyväskylän Energia), jolla on ylävesisäiliö (vesitorni) mm. Tikkakoskella. Runkolinjan kaivutyöt alkoivat keväällä 2005. Runkolinjan piti valmistua 28.2.2006, mutta vasta 4.4.2006 kunnalta tuli lupa vesiosuuskunnan kytkeytyä runkolinjaan. Runkolinjasta ja sen valmistumisesta vastasi Jyväskylä (maalaiskunta) ja Keski-Suomen Ely –keskus. Kuikan Vesiosuuskunnan alueella on I suunnitteluvaiheessa suunnitelmien mukaan 163 kiinteistöä, ja II vaiheessa 51. Alue laajeni vuonna 2006, kun mukaan tuli laajennettu III vaihe aina Tuulimyllynmäelle (Nyrölä) saakka. On huomattava, että suunnitteluvaihe poikkeaa rakennusvaiheesta, sillä toteutuksessa alueet on rajattu erilailla kuin suunnittelun eri vaiheissa. I rakennusvaiheen toteutumassa kiinteistöjä on mukana 111 ja II vaiheessa vastaavasti 73 ja tekeillä olevassa III rakennusvaiheessa noin 85 eli yhteensä noin 270 kiinteistöä.

Toiminta

Kuikan Vesiosuuskunnan kaivutyöt aloitettiin tammikuussa 2006 Kuikan kylätalon luota Sipilän pellolta. Urakoitsijana toimi Reivilän Maansiirtopalvelu Oy, murskeen toimittamisesta ja puuston poistosta vastasi Koneurakointi Järvinen Ky, sähkö- ja putkitöistä vastasi Are Oy. Vesiosuuskunnan asennuttamat putket tulivat Uponorilta, tarvikkeet Ahlsellilta, venttiilit Liningilta, ja pumppaamot Grundfosilta. Sipilän talo liitettiin ensimmäisenä talona 25.4.2006.

Rakentamisen kakkosvaihe alkoi joulukuun alussa 2006, johon kuului Kuikan eteläosa, Kuikan Sikomäentien haarasta Uuraisten rajan yli, Köntysmäentietä Rummakkolammelle, Itä- ja Länsirajantie, Heinänen, Heinosenmäentien varsi, Pirttimäki. Uuraisten puolella Kolmiloppi, Oikari, Mannisenmäki ja Keskisen alue. Maanrakennus-työnurakkasopimus allekirjoitettiin 15.10.2006. II-vaiheen rakentaminen alkoi liittymien rakentamisella Kuikan Lavalta Uuraisille päin. II rakennusvaihe päättyi tammikuussa 2008, kun Vesa Siikin kiinteistö Heinäsen rannassa viikolla 4 saatiin kytkettyä. Toinenkin kaivinkone poistui työmaalta viikolla 6 helmikuun alussa. 31.12.2007 on liitetty 179 kiinteistöä. Vuosi 2008 oli Kuikan Vesiosuuskunnassa rakentamisen välivuosi, koska Ympäristökeskuksen avustusta ei saatu, eikä riittävää määrää III-vaiheen kiinteistöjä saatu mukaan.

Kolmas rakennusvaihe

III-vaiheen rakentamista valmisteltiin vuoden 2009 aikana neuvottelemalla kiinteistönomistajien kanssa linjauksista ja sijoitteluista sekä laatimalla maankäyttö-sopimuksia. Otettiin tarjoukset maanrakennusurakasta, maa-aineksista, putkista, pumppaamoista sekä muista rakentamisessa tarvittavista tarvikkeista.

Määräaikaan 15.7.2009 mennessä saapuneet urakkatarjoukset avattiin kaikki yhtä aikaa hallituksen kokouksessa. Urakoitsijoiden valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat työn kokonaistaloudellisuus, töiden suorituskyky ja tarvikkeiden sekä töiden toimitusten oikea-aikaisuus. Valitut urakoitsijat aloittavat 3-vaiheen ensimmäiset 5 km, jonka jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen. Valittuina toimittajina olivat: Sähköasennukset Sähköurakointi Jouko Tuomi Ky., Putkiasennukset Putkiasennus Juha Toikkanen Oy, Kaivutyön, putkien ja pumppaamoiden asennukset Koneurakointi Järvinen Ky., Soran ja murskeen toimitus Koneurakointi Järvinen Ky., Puiden korjuun linjalta Koneurakointi Järvinen Ky., Putkitoimittaja Ahlsell ja Ramin LVI, pumppuina Grundforsin pumput, sulkuventtiilit Liningiltä ja muut pienosat pääosin Ahlselliltä ja Meltexiltä.

Työmaan aloituskokous pidettiin Kallioplanetaariolla maanantaina 5.10.2009, jonka yhteydessä allekirjoitettiin sopimus maanrakennusurakasta Koneurakointi Järvinen Ky:n kanssa. Ensimmäinen kiinteistö (Floorien kiinteistö Katajisto) liitettiin verkostoon 15.10.2009 (klo 17.15). Urakoitsija Koneurakointi Järvinen Ky. vastasi kaivutyön aikana tarvittavasta asennuksesta, sorasta ja murskeesta ja linjan koneellisesta raivaamisesta. Urakoitsijan ollessa em. kohteissa sama vältyttiin 1- ja 2- rakennusvaiheessa esiintyneiltä ajoitus- ja toimitusongelmilta.

Kolmannen rakennusvaiheen rakentamisen aikaisesta valvonnasta vastasi Vesa Mieskonen. Hän varmensi päivittäin 3 -vaiheen rakentamista todeten mm. putkien asennuksen, syvyyden, mittakeppien laiton ja yhteydet rakennettavaan kohteeseen. Edelleen Vesa Mieskonen hoiti rakennusaikaisen töiden organisoinnin (tavaroiden vastaanotto, likakaivojen tyhjennykset, sähköurakoitsijan ja muiden kiinteistöön välittömästi liittyvien asennusurakoitsijoiden tilaamisen, jotka vesiosuuskunnan tulee hoitaa). Vesa Mieskonen toimi talkooperiaatteella, joten osuuskunta säästi huomattavasti palkkakustannuksissa. Kenttäpäällikköä ei Kuikan Vesiosuuskunnalle ole ollut v. 2010. III-rakentamisvaiheen ensimmäinen osa eteni lähelle Porttilan tienhaaraa keväällä 2010.

Kolmas rakennusvaihe, osa kaksi

III-rakennusvaiheen toisessa osassa kilpailutettiin kesällä 2010 maanrakennusurakoitsijat uudelleen. Kuudelle urakoitsijalle lähetettiin tarjouspyyntö ja kuudelta saatiin vastaus. Hallitus päätti valita 2.6.2010 Koneurakointi Järvisen jatkamaan, sillä tarjous oli kokonaistaloudellisesti edukkain ja saadun kokemuksen mukaan työn jälkeen oltiin oltu tyytyväisiä.

III-rakennusvaiheen jatko alkoi elo-syyskuussa. Porttilan tienhaarasta kohti Koppelin peltoja. Ennen tämän vaiheen aloitusta tehtiin kaikki tienalitukset, 9 kpl. 31.12.2010 oltiin Koppelin pellolla ja työ jatkui kallion louhinnalla tammikuussa 2011 putkiston riittävän syvälle saamiselle.

Kolmannen rakennusvaiheen loppuosa 2011

Vuoden 2011 aikana jatkettiin vesiverkoston rakentamista Koppelin pelloilta kohti Tuulimyllynmäkeä ja Petäjäveden rajaa, jonne rakentaminen päättyy helmikuussa 2012. Kevättalvella rakennettiin Nyrölän koulun aluetta, Juonaalan tiellä kesällä ja syksyllä Tuulimyllynmäellä. Linjan rakentamista ja kiinteistöjen kytkentää ei välttämättä tehty samanaikaisesti rakentamisalueella asukkaiden pyynnöstä. Vuoden vaihtuessa kolmas rakennusvaihe oli valmis muutamaa kiinteistöä vaille. Vuonna 2011 kytkettiin 34 kiinteistöä ja valmius oli lisäksi kolmessa kiinteistössä.

Avustushakemus Keski-Suomen Ely –keskukselle

Avustushakemusta vuodelle 2012 ei tehty Ely-keskukselle, sillä katsottiin aikaisemman tukirahan riittävän myös Rajaniementien osalle. Avustuksia saatiin suunnitellusti Elyltä 15.12.2011 35.000 € ja Jyväskylän kaupungilta 19.12.2011 45.320,97 €.

Toimintaa 2012

Kuikan Vesiosuuskunnan toiminnassa tehtiin viimeistelytöitä vuoden 2012 kevään ja kesän aikana III-vaiheessa. Rajaniementien alueen rakentaminen aloitettiin syksyllä ja se saatiin liki valmiiksi 31.12.2012. Viimeistelytyöt jäivät keväälle 2013. Rajaniementien alueella liitettiin 8 uutta liittymää.

Rakentaminen Kuikassa vaiheissa I-III eli koko Kuikka (ei Rajaniementien alue) oli päättynyt. Liittymän hinnaksi oli tullut 6.396 €. Lopullinen liittymähinta vaiheille I-III oli 6.400 €. Lisämaksuja tai palautuksia ei tullut.

Kuikan Vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen esitys oli nähtävillä 27.3. – 27.4.2012. Esitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.10.2012.

Toimintaa 2013

Kuikan Vesiosuuskunnan toiminnassa v. 2013 saatettiin loppuun Rajamäentien alue ja saatettiin loppumaksut Rajamäentie liittyjille joulukuussa 2013. Rinteelän aluetta valmisteltiin kaivamalla kaksi tienalitusta.

Rakentamiskustannukset (Rajaniementie)

Rakentaminen Kuikassa myös Rajaniemen tiellä on päättynyt ja loppuun saatettu 2013. Liittymän hinnaksi on tullut 7.600 € ja Rajaniementien liittyjille on lähetetty loppulaskut. Arvio 8 liittyjälle oli 7.573 €.

v. 2014 valmisteltiin Rinteelän alueen kaivamista, joka aloitettiin vuoden 2015 maaliskuussa. Edelleen Alimmaisen rantaan rakennettiin kolme jälkiliittyjää v. 2014.

Kuikan Vesiosuuskunnan toiminnassa v. 2015 saatettiin pääosin päätökseen Rinteelän alueen kaivaminen, joka aloitettiin vuoden 2015 maaliskuussa. Edelleen Alimmaisen rantaan rakennettiin yksi jälkiliittymä 2015. Oikarissa on todettu vesivahinko, jota on korjattu 2015. Kustannusvastuun käsittely on kesken Aren ja vesiosuuskunnan välillä 2015, mutta asiasta sovittiin 2016.

Kuikan Vesiosuuskunnan toiminnassa v. 2016 saatiin kaksi uutta liittyjää. Myös muutamaa pumppua jouduttiin kunnostamaan. Oikarin vesivahinko on saatu päätökseen ja sovittua Aren kanssa ilman oikeudenkäyntiä. Vesiosuuskunnan kaikki lainat on maksettu.

Kuikan Vesiosuuskunnan toiminnassa v. 2017 kytkettiin viisi uutta liittyjää ja tehtiin normaaleja huoltotoimia. Huoltoyhteyshenkilöksi valittiin Aleksi Peltola.

Kuikan Vesiosuuskunnan toiminnassa v. 2018 kytkettiin viisi uutta liittyjää ja tehtiin huoltotoimia. Uutena ilmiönä havaittiin 1. vaiheen likakaivojen pumppujen ketjujen ruostuminen. Lisäksi on tehty polien vaihtamista ja tukkeutumien puhdistamista. Uusia vesiliittyjiä liitettiin neljä kappaletta jo olemassa oleviin liittymiin. Myös yksi pumppu on vaihdettu. Lisäksi asennettiin paineenkorotusasema. Huoltoyhteyshenkilönä toimi Aleksi Peltola.

Syksyllä 2018 hallituksen varajäsen Kyösti Makkula ja 8.2.2019 puheenjohtaja Paavo Koppeli poistuivat keskuudestamme.

Vuonna 2019 Kuikan Vesiosuuskunnan toiminnassa kytkettiin kolme uutta liittyjää ja tehtiin huoltotoimia. Lisäksi on tehty polien vaihtamista, tukkeutumien puhdistamista ja ennakoivaa huoltoa. Uusia vesiliittyjiä liitettiin yksi jo olemassa oleviin liittymiin. Linjapumppaamoihin on asennettu huoltovihkot. Linjapumppaamoiden pumppausjärjestys on muutettu vuorottelevaksi. Tämä pidentää pumppaamoiden käyttöikää.  Huoltoyhteyshenkilönä toimi edelleen Aleksi Peltola. Vesiosuuskunta muutti myös laskutustapaa jättämällä automaattiset arviolaskut pois.

Kuikan Vesiosuuskunnan toiminnassa v. 2020 rakennettiin noin 950 metrin liittymä Meijälään. Hanke toteutui suunnitellusti.

Yksi uusi liittyjä kytkettiin ja tehtiin huoltotoimia. Lisäksi on tehty polien vaihtamista, tukkeutumien puhdistamista ja ennakoivaa huoltoa. Uusia vesiliittyjiä liitettiin yksi jo olemassa oleviin liittymiin. Linjapumppaamoihin on asennettu huoltovihkoja. Linjapumppaamoiden pumppausjärjestys on muutettu vuorottelevaksi. Tämä pidentää pumppaamoiden käyttöikää. Huoltoyhteyshenkilönä toimi edelleen Aleksi Peltola.

Uuraisten kunnan ja Alvan kanssa tehty toimintarajat selviksi ja suunniteltu tulevaa kustannusjakoa Oikarin pumppaamon osalta. Kuikan vesiosuuskunta otti tiedottamisessa myös käyttöön tekstiviestijärjestelmän, mitä päästiin testaamaan Alvan vesikatkon ansioista ja järjestelmä todettiin oikein toimivaksi nopeissa tiedotusasioissa.

Kuikan Vesiosuuskunnan hallitus sai valistavaa tietoa johtavalta ympäristöterveystarkastajalta Kirsi Leppäseltä 18.11.2020. Riskikartoitukseen eli vesihuollon häiriötilanteisiin ja niihin varautumiseen tulee kiinnittää lisähuomiota. Tilaisuudessa päivitettiin Kuikan vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelmaa tuleville vuosille.

Kuikan Vesiosuuskunnan toiminnassa v. 2021 on toteutettu uusi paineenkorotusasema Uimarannantiellä (Hietalaan menevä tie). Vedenpainetta on nostettu, siten että Nyrölän noin 100 asukkaan vesipaineet nousivat huomattavasti. Kunnat ovat rakentaneet hulevesimittarit Uuraisten ja Alvan puolelle. Lisäksi on osallistuttu Uuraisten vesityöryhmän kokouksiin.

Yksi uusi liittyjä kytkettiin kolme kappaletta ja tehtiin huoltotoimia. Huoltoyhteyshenkilönä toimi edelleen Aleksi Peltola.

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry.

Kuikan Vesiosuuskunta oli mukana perustamassa Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:tä 17.10.2009 Suolahdessa. Kokouksessa oli paikalla noin 50 osanottajaa ja 32 vesiosuuskunnan edustajaa. Suomessa on kaikkiaan noin 1300 vesiosuuskuntaa.

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n tarkoituksena on valtakunnallisena aatteellisena yhdistyksenä toimien luoda toimivan suomalaisen vesihuollon edistämiseksi edellytyksiä vesiosuuskuntien ja vesiyhtymien kehittymiselle ja toimintaedellytyksille. Tarkoituksena on myös vahvistaa niiden osaamista, edistää niiden yleisiä toimintamahdollisuuksia sekä edistää vesiosuuskuntien ja – yhtymien sekä vesialan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Perustamiskirjan allekirjoittivat 1) Valkjärven vesiosuuskunta 2) Kuikan vesiosuuskunta 3) Lakialan vesiosuuskunta 4) Pirkkalan vesiosuuskunta 5) Kytölä-Pukara vesiosuuskunta 6) Kouvolan vesiosuuskunnat 7) Vesiyhtymä Jokiranta-Kotiniittty-Heinisalo 8) Koiviston vesiosuuskunta ja 9) Vehniän vesiosuuskunta. Hallitukseen tuli jokaisesta vesiosuuskunnasta edustaja. Kuikan Vesiosuuskunnasta tuli Paavo Koppeli ja hänen varallaan Jari Colliander. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Korhonen Äänekoskelta ja toiminnanjohtajaksi Riitta Virtanen Porvoosta.

Toimintana 2011 olivat 2. valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät Kankaanpään Kamarilla 7.– 8.10.2011, jossa oli nelisenkymmentä infrarakentamisen ja vesihuollon parissa toimivaa näytteilleasettajaa. Päiviin osallistui myös Kuikan Vesiosuuskunnasta Paavo Koppeli. Päivien ohjelmaan kuului myös työpajoja, jotka tarjosivat tarpeellista ja ajankohtaista tietoa toimiville ja perustamisvaihee

ssa oleville vesiosuuskunnille muun muassa verotus- ja sopimuskäytänteistä. Paneelikeskustelussa puitiin vesiosuuskuntien välisen yhteistyön merkitystä sekä osuuskuntien toiminnan kehittämistä. Tapahtuma mahdollisti myös vierailun Kankaanpään kaupungin jäteveden keskuspuhdistamoon. Vesiosuuskuntapäivien järjestelyistä vastasi Valkjärven Vesiosuuskunta yhdessä Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat Pellervo-seura, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satafood, Prizztech Vesi-Instituutti WANDER ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kolmannet vesiosuuskuntapäivät olivat Saarijärvellä 7.–8.9.2012.

Yhdistys hyväksyttiin Pellervo-seuran jäseneksi 4.6.2013. Suomen Vesihuolto-osuuskunnan jäsenmäärä oli v. 2013 lopussa 95 jäsenosuuskuntaa. Kaikkiaan järjestö edusti 123 vesihuoltoosuuskuntaa. Toiminnanjohtajaksi valittiin Kari Nykänen hallituksen kokouksessa 2.4.2013.

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät järjestettiin vuonna 2013 Ikaalisten kylpylässä. Järjestelyistä vastasi yhdistys. Muina tapahtumina olivat 12.–13.1.2013 luento Ripatin vesiosuuskunnan 10-vuotisjuhlassa Tallinnassa, 15.–16.5.2013 Yhdistyksen toiminnan esittelyä ja Valtakunnallisten Vesiosuuskuntapäivien esittelyä Vesihuoltopäivillä Jyväskylässä, 18.5.2013 Luento Ripatin vesiosuuskunnan vuosikokouksessa Hirvensalmella, 8.8.2013 Yhdistyksen toiminnan esittelyä Kuopion seudun vesiosuuskuntien tapahtumassa Siilinjärvellä, 21.–22.8.2013 toiminnan esittelyä SUOKU-hankkeeseen osallistuneille isoille vesiosuuskunnille Konneveden Siikakoskella, 10.9.2013 Vesiosuuskuntailta Nakkilassa (Satakunnan hanke), 19.9.2013 Yhdistyksen toiminnan esittelyä ELY-keskusten Vesihuoltoihmisille Ikaalisten kylpylässä, 12.10.2013 Vesiosuuskunnan perustava kokous Luvia (Satakunnan hanke), 5.-6.11.2013 Pohjois-Suomen Vesivaliokunnan neuvottelupäivät.

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät järjestettiin vuonna 2014 Kunnonpaikassa Siilinjärvellä 24.–25.10.2014. Järjestelyistä vastasi yhdistys Juha Rissasen johdolla. Valtakunnallisille Vesiosuuskuntapäiville osallistui arviolta 120 vierasta. Yhdistys oli esillä Okra-maatalousnäyttelyssä Oripäässä omalla osastolla 2.-5.7.2014. Yhdistys osallistui Satakunnan hankkeen myötä Porin Rakennusmessuille 1.-2.11.2014.

Vuosi 2015 oli yhdistyksen kuudes kokonainen toimintavuosi. Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen 11.4.2015 Tampere, 15.11.2015 Tampere. Toiminnanjohtajana ilman palkkaa on toiminut Kari Nykänen. Yhdistys jäsenmäärä oli v. 2015 lopussa 100 jäsenosuuskuntaa. Kaikkiaan järjestö edusti 130 vesihuolto-osuuskuntaa. Vuonna 2015 ei järjestetty Valtakunnallisia Vesiosuuskuntapäiviä, sillä tapahtuma päätettiin siirtää alkuvuoteen.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin jäsenille koulutusta vesihuollon erityistilanteessa toimimisesta.

Yleistä: Vuosi 2015 oli yhdistyksen kuudes kokonainen toimintavuosi.