Vuosikokous 16.4.2018 klo 18.00 Kuikan Kylätalo

posted in: Uutiset | 0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen esityslista:

*******************

   1. Kokouksen avaus: Kuikan Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Paavo Koppeli
   2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina
   3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen (Osuuskunnan säännöt, 13 §)
   4. Kokouksen osanottajien toteaminen. Todetaan paikalla olevat hallituksen hyväksymät jäsenet ja päätetään nyt läsnä olevien eli vielä hyväksymättömien jäsenten äänioikeudesta kokouksessa.
   5. Esityslistan hyväksyminen
   6. Esitetään hallituksen toimintakertomus
   7. Esitetään hallituksen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
   8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
   9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
   10. Päätetään vuosituloksen käytöstä. Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi voitto/tappio tilille.
   11. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle tilikaudelle.
   12. Valitaan hallitus.
   13. Mahdollisten varajäsenten valinta. Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä (6) (14 §).
   14. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
   15. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
   16. Hallituksen esitys: puheenjohtajalle maksetaan 1.200 €/v+20 €/kokous, sihteerille 400 €/v+20 €/kokous, hallituksen jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkio on 20 €/kokous, hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvaukset esitettyjen laskujen mukaan. Tilintarkastajille esitettyjen laskujen mukaan.
   17. Määrätään koollekutsumistavasta. Missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan?
   18. Käsitellään muut asiat: Edustaja Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen.
   19.  Kokouksen päättäminen

 Hallitus

Tervetuloa!