Kuikan Vesiosuuskunnan kokoustiedote – 20.4.2017

posted in: Uutiset | 0

Sääntömääräinen yleinen kokous pidettiin Kuikan kylätalolla torstaina 20.4.2017. Kuikan Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Paavo Koppeli avasi kokouksen klo 18.30 toivottaen kaikki tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Hirvi, sihteeriksi Sirpa Floor ja pöytäkirjantarkastajiksi Aleksi Peltola ja Kyösti Makkula, jotka samalla toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Reijo Pirttimäki luki kirjaamansa paikalla olijat. Luetun perusteella paikalla oli 9 vesiosuuskunnan jäsentä ja 0 perheen- ja muita ei-jäseniä.

Paavo Koppeli esitteli v. 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen toimintavuodelta 2016, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

Paavo Koppeli esitteli toimintasuunnitelman 2017 ja talousarvion 2017, jotka hyväksyttiin. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, Yliopistonkatu 28 B, 40100 Jyväskylä. Kokousilmoitus julkaistaan edelleen Keskisuomalaisessa.

Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin erovuorossa olleiden Paavo Koppelin (2014) ja Sauli Saarisen (2014) tilalle Paavo Koppeli (2017) Aleksi Peltola (2017). Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varajäseniksi valittiin äänestyksittä Kyösti Makkula, Minna Häkkinen, Jari Colliander, Reijo Pirttimäki, Jarmo Hirvi.

Edelleen kokous valtuutti hallituksen valitsemaan edustajan Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen. Asioiden tultua käsitellyiksi kokouksen puheenjohtaja Jarmo Hirvi päätti kokouksen klo 19.47