Vesiosuuskunnan ylimääräinen yleinen kokous 22.8.2019

posted in: Uncategorized | 0

Ylimääräinen yleinen kokous pidettiin Kuikan kylätalolla torstaina 22.8.2019, koska Kuikan Vesisosuuskunnan yleisessä kokouksessa 25.4.2019 äänestyksessä oli erheellisesti osallisena vielä osuuskuntaan kuulumaton jäsen, uusitaan päätös tältä osin.

Puheenjohtaja Aleksi Peltola avasi kokouksen klo 18.05 toivottaen kaikki tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aleksi Peltola sihteeriksi Sirpa Floor ja pöytäkirjantarkastajiksi Tuure Tiainen ja Heino Malinen, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Paikalla oli 14 vesiosuuskunnan jäsentä ja 1 perheenjäsen ja 0 muita ei-jäseniä.

Hallituksen valinta

Kuikan Vesiosuuskunnan edesmenneen puheenjohtaja Paavo Koppelin tilalle valittiin 25.4.2019 jäljellä olevaksi kaudeksi (keväälle 2020) Juho Jaatinen (2017). Tämä päätös oli yksimielinen. Ei toimenpiteitä kokouksessa 22.8.2019.

Muut hallituksen jäsenet hyväksyttiin edelleen äänestyksittä 25.4.2019: Aleksi Peltola (2017), Sirpa Floor (2018) ja Minna Häkkinen (2018). Suluissa valintavuosi, erovuoroisuus joka kolmen vuoden välein. Ei toimenpiteitä kokouksessa 22.8.2019.

Uusitaan: erovuoroiset jäsenet

Valitaan hallitukseen kaksi uutta jäsentä. Erovuorossa ovat Heino Malinen (2016) ja Aila Leppämäki (2016).

Valituksi tulivat erovuoroisten Heino Malisen (2016) ja Aila Leppämäen (2016) tilalle Samuli Hyytiäinen (2019) Erkki Pöyhönen (2019).

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varajäseniksi valittiin äänestyksittä Elina Ikkala, Jari Colliander, Reijo Pirttimäki, Jarmo Hirvi, Aila Leppämäki ja Tuure Tiainen.

Muut asiat:

Aleksi Peltola esitti vesilaskutuksen muutoksia: Osuuskunnan jäsenten toivotaan käyttävän E-laskua.

Ilmoitus kirjanpitäjälle Kirsi Viitaselle, kuinka laskutuksen haluaa jatkossa hoidettavan. Ilmoitus verkkosivujen www.kuikanvok.fi kautta.

Arviolaskuja ei lähetetä enää automaattisesti. Laskutus jatkossa toteutuneen kulutusilmoituksen perusteella 1-4 kertaa vuodessa, jonka voi tehdä esim. 30.3., 30.6., 30.9. tai 31.12. Mikäli välttämättä haluaa arviolaskun, sen saa erikseen pyytämällä. Mikäli ilmoitusta ei vähintään kerran vuodessa tehdä, luetaan kiinteistön vesimittari osakkaan lukuun hinnaston mukaisin lisäveloituksin.

Omatoiminen pumppaamon puhdistus/tarkastus olisi erittäin suotavaa. Vioista ja muista huomioista tulee infota puheenjohtajaa. Likakaivon jäätymisen estoon on myös syytä kiinnittää huomiota.

Kiinteistön omistajan vaihtuessa tulee aina ilmoittaa lomakkeella omistajavaihdoksesta. Myös yhteystiedot tulee pitää osakkaan ajan tasalla.

Osuuskunnalla on nettisivut: www.kuikanvok.fi  

Pöytäkirja on pyynnöstä saatavissa puheenjohtajalta jäsenille.