Kuikan Vesiosuuskunnan kokoustiedote – 3.6.2020

posted in: Uncategorized | 0

Sääntömääräinen yleinen kokous pidettiin Kuikan kylätalolla torstaina 3.6.2020. Kokouksen myöhäinen ajankohta johtui valtiovallan kokoontumiskiellosta, jonka mukaan 31.5.2020 saakka sai kokoontua vain maksimissaan 10 henkilöä koronan takia.

Puheenjohtaja Aleksi Peltola avasi kokouksen klo 18.05 toivottaen kaikki tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Hirvi, sihteeriksi Sirpa Floor ja pöytäkirjantarkastajiksi Minna Koivuniemi ja Samuli Hyytiäinen, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Sihteeri luki kirjaamansa paikalla olijat. Luetun perusteella paikalla oli 12 (13) vesiosuuskunnan jäsentä ja 1 (1) perheenjäsen.  13. varsinainen osanottaja tuli 13§ aikana ennen päätöstä. (Suluissa v. 2019 tiedot).

Elina Ikkala referoi v. 2019 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen toimintavuodelta 2019. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Aleksi Peltola luki toimintasuunnitelman 2020 ja talousarvio 2020 käytiin läpi, jotka hyväksyttiin. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, Yliopistonkatu 28 B, 40100 Jyväskylä. Kokousilmoitus julkaistaan edelleen Keskisuomalaisessa.

Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi erovuorossa olleiden Juho Jaatisen (2017) ja Aleksi Peltolan (2017)tilalle valittiin edelleen Juho Jaatinen (2020) ja Aleksi Peltola (2020). Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varajäseniksi valittiin äänestyksittäElina Ikkala, Aila Leppämäki, Jarmo Hirvi, Jari Colliander, Reijo Pirttimäki ja uutena Martti Kallioinen.

Edelleen kokous valitsi Juho Jaatisen edustajaksi Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen. Asioiden tultua käsitellyiksi kokouksen puheenjohtaja Jarmo Hirvi päätti kokouksen klo 18.40.

Vika- yms. ilmoitukset >Aleksi Peltola,0400-525331,aleksi.peltsi@gmail.com

Kuikan Vesiosuuskunta

Puheenjohtaja: Aleksi Peltola, 0400-525331, aleksi.peltsi@gmail.com

Muista vesimittarin luenta 30.6.2020.