Sääntömääräinen yleinen kokous pidettiin Kuikan kylätalolla torstaina 24.4.2024.

posted in: Uncategorized | 0

Puheenjohtaja Aleksi Peltola avasi kokouksen klo 18.01 toivottaen kaikki tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Hirvi, sihteeriksi Sirpa Floor ja pöytäkirjantarkastajiksi Martti Kallioinen ja Samuli Hyytiäinen, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Reijo Pirttimäki luki kirjatut paikalla olijat, joita oli 17 (12) vesiosuuskunnan jäsentä ja 3 (1) perheenjäsen.  (Suluissa v. 2023 tiedot).

Aleksi Peltola referoi toimintakertomuksen, Jari Colliander tilinpäätöksen ja Jarmo Hirvi tilintarkastuskertomuksen toimintavuodelta 2023. Alva on asentanut vesimittarit linjaston päihin 2022 ja aloittanee reaaliaikaisen vesimittaroinnin liittymämaksuin vuoden 2024 aikana. Myös viemäristöön joutuvat hulevedet (sadevedet) tulevat maksullisiksi (jätevesimaksu). Lisäkustannuksia tulee myös Uuraisten kunnan asentamaan Oikarin pumppaamon etävalvonnasta ja kalliimmasta jätevedestä.

Aleksi Peltola luki toimintasuunnitelman 2024 ja Jari Colliander talousarvion 2024. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, Yliopistonkatu 28 B, 40100 Jyväskylä. Kokousilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa tai SuurJyväskylän lehdessä.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Valittiin jäsenet hallitukseen: Samuli Hyytiäinen (2022), Erkki Pöyhönen (2022), Juho Jaatinen (2023) ja Aleksi Peltola (2023). Valituksi tulivat erovuorossa olevien Sirpa Floorin (2021) ja Minna Häkkisen (2021) tilalle valittiin Sirpa Floor (2024) ja Markus Oksanen (2024).

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan edelleen puheenjohtajaksi Aleksi Peltolan, varapuheenjohtajaksi Samuli Hyytiäisen ja sihteeriksi Sirpa Floorin.

Varajäseniksi valittiin äänestyksittäElina Ikkala, Jari Colliander, Reijo Pirttimäki, Minna Häkkinen, Jarmo Hirvi ja Martti Kallioinen.

Kokouspalkkiot päätettiin pitää entisellään. Puheenjohtajalle maksetaan 1.200 €/v+20 €/kokous, sihteerille 400 €/v+20 €/kokous, hallituksen jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkio on 20 €/kokous. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvaukset esitettyjen laskujen mukaan. Tilintarkastajille esitettyjen laskujen mukaan.

Edelleen kokous valitsi Juho Jaatisen edustajaksi Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen. Asioiden tultua käsitellyiksi kokouksen puheenjohtaja Jarmo Hirvi päätti kokouksen klo 18.40.Kokousosanottajia