Kuikan Vesiosuuskunnan yleinen kokous 9.6.2021 Kuikan kylätalolla klo 18. Valtakirjojen tarkistus tätä ennen. Tervetuloa!

posted in: Uncategorized | 0

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus: Kuikan Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Aleksi Peltola
 2. Kokouksen järjestäytyminen.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen (Osuuskunnan säännöt, 13 §)
 4. Kokouksen osanottajien toteaminen. Todetaan paikalla olevat hallituksen hyväksymät jäsenet ja päätetään nyt läsnä olevien eli vielä hyväksymättömien jäsenten äänioikeudesta kokouksessa.
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Esitetään hallituksen toimintakertomus
 7. Esitetään hallituksen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 10. Päätetään vuosituloksen käytöstä. Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi voitto/tappio tilille.
 11. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle tilikaudelle.
 12. Valitaan hallitus.
  1. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen 14 §: Samuli Hyytiäinen (2019), Erkki Pöyhönen (2019), Juho Jaatinen (2020) ja aleksi Peltola (2020)
  2. Valitaan hallitukseen kaksi uutta jäsentä. Erovuorossa ovat Sirpa Floor (2018) ja Minna Häkkinen (2018).
  3. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  
 13. Mahdollisten varajäsenten valinta. Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä (6) (14 §).
 14. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
 15. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
  1. Hallituksen esitys: puheenjohtajalle maksetaan 1.200 €/v+20 €/kokous, sihteerille 400 €/v+20 €/kokous, hallituksen jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkio on 20 €/kokous, hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvaukset esitettyjen laskujen mukaan. Tilintarkastajille esitettyjen laskujen mukaan.
 16. Määrätään koollekutsumistavasta. Missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan? Hallituksen esityksenä on Keskisuomalainen.
 17. Käsitellään muut asiat
  1. Edustaja Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen
 18. Kokouksen päättäminen

Keskustelua                                                         Hallitus