Kuikan Vesiosuuskunnan yleinen kokous 27.4.2022. Kokouskertomus.

posted in: Uncategorized | 0

Sääntömääräinen yleinen kokous pidettiin Kuikan kylätalolla torstaina 27.4.2022.

Varapuheenjohtaja Samuli Hyytiäinen avasi kokouksen klo 18.05 toivottaen kaikki tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Hirvi, sihteeriksi Sirpa Floor ja pöytäkirjantarkastajiksi Juho Jaatinen ja Erkki Pöyhönen, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Reijo Pirttimäki luki kirjatut paikalla olijat, joita oli 10 (15) vesiosuuskunnan jäsentä ja 1 (1) perheenjäsen.  (Suluissa v. 2021 tiedot).

Jarmo Hirvi referoi toimintakertomuksen, Juho Jaatinen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen toimintavuodelta 2021. Alva on asentanut vesimittarit linjaston päihin ja aloittaa reaaliaikaisen vesimittaroinnin mahdollisine liittymämaksuin. Sopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Myös viemäristöön joutuvat hulevedet (sadevedet) tulevat maksullisiksi (jätevesimaksu). Lisäkustannuksia tulee myös Uuraisten kunnan asentamaan Oikarin pumppaamon etävalvonnasta. Viemäriverkostoon menevät hulevedet ja niiden kustannukset keskustellutti kokousta suuresti. Kokouksessa keskusteltiin myös laskutuslisästä postitse lähetettäviin laskuihin.

Jarmo Hirvi luki toimintasuunnitelman 2022 ja Juho Jaatinen talousarvion 2022. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, Yliopistonkatu 28 B, 40100 Jyväskylä. Kokousilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa tai SuurJyväskylän lehdessä.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. ­­­­­­

Valittiin jäsenet hallitukseen 14 §: Juho Jaatinen (2020) ja Aleksi Peltola (2020), Sirpa Floor (2021) ja Minna Häkkinen (2021). Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi erovuorossa olleiden Samuli Hyytiäisen (2019) ja Erkki Pöyhösen (2019) tilalle valittiin Samuli Hyytiäinen (2022) Erkki Pöyhönen (2022). Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Edelleen kokous valitsi Juho Jaatisen edustajaksi Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen. Asioiden tultua käsitellyiksi kokouksen puheenjohtaja Jarmo Hirvi päätti kokouksen klo 19.35.