Kuikan Vesiosuuskunnan vesimittareiden luenta 31.12.2022

posted in: Uncategorized | 0

Vesimittareiden luenta tulisi tehdä 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Jotta saisimme tiedot vesiosuuskuntalaisilta mahdollisimman edullisella tavalla, pyydämme, että ilmoitat sekä vesimittarin (että pumppaamon sähkömittarin) lukeman lukupäivänä tai lähellä lukupäivää.

Ilmoita siis: Vesimittarin lukema: _________ m3

  • Mahdollinen pumppaamon sähkökulutuslukema (jos on): ____.____

(= Pumppaamon mittari, ei kiinteistön)

  • Lukupäivä
  • Ilmoita myös yhteystiedot, jotta voimme kohdentaa luvut oikeaan kiinteistöön

Ilmoita lukemasi Kirsi Viitaselle:  kirsi.viitanen@pp.inet.fi tai 040–7584 888

Vesimittarilukeman voit ilmoittaa mielellään http://www.kuikanvok.fi/ linkistä (jäsenille) Kirsi Viitaselle.

Arviolaskuja ei lähetetä enää automaattisesti. Laskutus jatkossa toteutuneen kulutusilmoituksen perusteella 1–4 kertaa vuodessa, jonka voi tehdä esim. 31.3., 30.6., 30.9. tai 31.12. Mikäli haluat arviolaskun, saat sen erikseen lukemat ilmoittamalla. Mikäli ilmoitusta ei vähintään kerran vuodessa tehdä, luetaan kiinteistön vesimittari osakkaan lukuun hinnaston mukaisin lisäveloituksin.

Omatoiminen pumppaamon puhdistus/tarkastus olisi erittäin suotavaa. Vioista ja muista huomioista tulee infota puheenjohtajaa. Likakaivon jäätymisen estoon on myös syytä kiinnittää huomiota.

Edelleen edellytämme, että 1) vesiosuukunnalla on oikeat yhteystiedot jäsenistä ja 2) laskut maksetaan ajallaan. Osuuskunnallemme on myös eduksi, jos voit aikaistaa mahdollista lainan lyhennystä osuuskunnalle. Muista, että jokainen euro, jonka vesiosuuskunta joutuu maksamaan, kerätään kaikilta meiltä.

Samalla muistutamme, että viemäriin ei saa kaataa kinkku- yms. rasvoja, KOSTEUS- YMS. PYYHKEITÄ eikä muuta kuin mitä sinne luonnostaan kuuluu (ei pumpulipuikkoja, terveyssiteitä, talouspaperia yms.). JOKAISEN TULEE ILMOITTAA VESIMITTARILUKEMANSA VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA. HUOM! Jos kiinteistö vaihtaa omistajaa, tulee olla yhteydessä vesiosuuskuntaan mm. jäsenyyden siirtymisen ja yhteystietojen vuoksi (lomake). Myös yhteystiedot tulee osakkaan pitää ajan tasalla. Osuuskunnan jäsenten toivotaan käyttävän E-laskua.

Voitko samalla osaltasi varmistaa, että katto-, salaoja- ja pintavesiä (eli ns. hulevesiä) ei mene vesiosuuskunnan jätevesijärjestelmään, sillä hulevedet tulevat maksullisiksi jätevesijärjestelmään johdettaessa. Muista, että vesimittari on kiinteistön omistajan vastuulla esim. jäätymisen aiheuttamista kustannuksista.

Toivomme asiakkaidemme siirtyvän e-laskuihin.

E-laskutilauksessa kysytään yksilöintitietoa, joka pankista riippuen on joko asiakasnumero tai viitenumero (löytyy viimeisimmästä laskusta).