Kuikan Vesiosuuskunnan kokoustiedote – 26.4.2023

posted in: Uncategorized | 0

Sääntömääräinen yleinen kokous pidettiin Kuikan kylätalolla torstaina 26.4.2023.

Puheenjohtaja Aleksi Peltola avasi kokouksen klo 18.03 toivottaen kaikki tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aleksi Peltola, sihteeriksi Sirpa Floor ja pöytäkirjantarkastajiksi Markku Oksanen ja Reijo Pirttimäki, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Reijo Pirttimäki luki kirjatut paikalla olijat, joita oli 12 (10) vesiosuuskunnan jäsentä ja 1 (1) perheenjäsen.  (Suluissa v. 2022 tiedot). 16§ aikana saapui lisäksi yksi jäsen ja yksi perheenjäsen.

Jari Colliander referoi toimintakertomuksen, Elina Ikkala tilinpäätöksen ja Sirpa Floor tilintarkastuskertomuksen toimintavuodelta 2022. Alva on asentanut vesimittarit linjaston päihin 2022 ja aloittaa reaaliaikaisen vesimittaroinnin liittymämaksuin vuoden 2023 aikana. Myös viemäristöön joutuvat hulevedet (sadevedet) tulevat maksullisiksi (jätevesimaksu). Lisäkustannuksia tulee myös Uuraisten kunnan asentamaan Oikarin pumppaamon etävalvonnasta ja kalliimmasta jätevedestä.

Aleksi Peltola luki toimintasuunnitelman 2023 ja Juho Jaatinen talousarvion 2023. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, Yliopistonkatu 28 B, 40100 Jyväskylä. Kokousilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa tai SuurJyväskylän lehdessä.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. ­­­­­­

Valittiin jäsenet hallitukseen: Sirpa Floor (2021) ja Minna Häkkinen (2021), Samuli Hyytiäinen (2022) Erkki Pöyhönen (2022). Valituksi tulivat erovuorossa olevien Juho Jaatisen (2020) ja Aleksi Peltolan (2020) tilalle valittiin Juho Jaatinen (2023) ja Aleksi Peltola (2023).

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varajäseniksi valittiin äänestyksittäElina Ikkala, Aila Leppämäki, Jarmo Hirvi, Jari Colliander, Reijo Pirttimäki ja Martti Kallioinen. Kokouspalkkiot päätettiin pitää entisellään. Puheenjohtajalle maksetaan 1.200 €/v+20 €/kokous, sihteerille 400 €/v+20 €/kokous, hallituksen jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkio on 20 €/kokous. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvaukset esitettyjen laskujen mukaan. Tilintarkastajille esitettyjen laskujen mukaan.

Edelleen kokous valitsi Juho Jaatisen edustajaksi Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen. Lopuksi kuultiin Juho Jaatisen ja Aleksi Peltolan selvitys vesimaksuista 1.4.2023. Asioiden tultua käsitellyiksi kokouksen puheenjohtaja Aleksi Peltola päätti kokouksen klo 19.48.