Kuikan Vesiosuuskunnan kokous 25.4.2019.

posted in: Uncategorized | 0

Sääntömääräinen yleinen kokous pidettiin Kuikan kylätalolla torstaina 25.4.2019. Kuikan Vesiosuuskunnan varapuheenjohtaja Aleksi Peltola piti kokouksen alussa hiljaisen hetken edesmenneen Kuikan Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Paavo Koppelin muistolle. Varapuheenjohtaja Aleksi Peltola avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen kaikki tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Hirvi, sihteeriksi Sirpa Floor ja pöytäkirjantarkastajiksi Markku Oksanen ja Reijo Pirttimäki, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Sihteeri luki kirjaamansa paikalla olijat. Luetun perusteella paikalla oli 13 vesiosuuskunnan jäsentä, yksi edustus valtakirjalla ja 1 perheenjäsen ja muita ei-jäseniä. Vesiosuuskunnan varapuheenjohtaja luki v. 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sihteeri referoi tilintarkastuskertomuksen toimintavuodelta 2018. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Aleksi Peltola luki toimintasuunnitelman 2019 ja talousarvio 2019 käytiin läpi, jotka hyväksyttiin. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, Yliopistonkatu 28 B, 40100 Jyväskylä. Kokousilmoitus julkaistaan edelleen Keskisuomalaisessa. Kuikan Vesiosuuskunnan edesmenneen puheenjohtaja Paavo Koppelin tilalle valittiin jäljellä olevaksi kaudeksi (keväälle 2020) Juho Jaatinen (2017). Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin erovuorossa olleiden Heino Malisen (2016) ja Aila Leppämäen (2016) tilalle äänestyksen jälkeen Erkki Pöyhönen (2019) ja Samuli Hyytiäinen (2019). Varsinaisiksi jäseniksi ehdokkaana olleet Aila Leppämäki ja Heino Malinen tulivat valituiksi varajäseniksi. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varajäseniksi valittiin äänestyksittä Elina Ikkala, Aila Leppämäki, Heino Malinen, Jarmo Hirvi, Jari Colliander ja Reijo Pirttimäki. Edelleen kokous valtuutti hallituksen valitsemaan edustajan Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen. Asioiden tultua käsitellyiksi kokouksen puheenjohtaja Jarmo Hirvi päätti kokouksen klo 18.50.