KUIKAN VESIOSUUSKUNNAN ASIAKASTIEDOTE 2022

posted in: Uncategorized | 0

Hyvät Kuikan Vesiosuuskunnan jäsenet ja palvelujen käyttäjät (16.8.2022)

Ensiksi lämmin kiitos kaikille, jotka olette omatoimisesti huoltaneet ja pesseet jätevesipumppuja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Tämä on ollut suuri helpotus ja apu vesiosuuskunnalle.

Vesiosuuskunnan toiminnassa tulee suuria muutoksia:

  1. Jäteveden laskutus on aikaisemmin perustunut Kuikan Vesiosuuskunnan käyttäjiltä saatuihin käyttöveden kulutustietoihin. Jätevettä on siis laskutettu kuutiomääräisesti saman verran kuin käyttövettä. Nyt vedentoimittajamme Alva on asentanut omat käyttö- ja jätevesimittarit runkoputkemme molempiin päihin ja laskuttaa nyt Kuikan Vesiosuuskuntaa mittarilukemien mukaan sekä käyttövedestä että jätevedestä. Uusi käytäntö tarkoittaa, että kaikki jätevesiviemäriin menevät vedet Alva laskuttaa hinnastonsa mukaan. Jatkossa siis laskutetaan normaalien jätevesien lisäksi 1) pintavedet maastosta ja tonteilta 2) kiinteistöjen salaoja- ja kattovedet, MIKÄLI ne on johdettu jätevesijärjestelmään. Katto-, salaoja- ja pintavesiä (eli ns. hulevesiä) ei saa johtaa jätevesiin, sillä hulevedet tulevat maksullisiksi jätevesijärjestelmään johdettaessa. Kiinteistön omistajan tulee välittömästi ilmoittaa vesiosuukunnalle, mikäli jätevesijärjestelmään menee hulevesiä, jotta voimme ryhtyä yhdessä pohtimaan korjaustoimenpiteitä.
  2. Kuikan Vesiosuuskunta on rakentanut jätevesijärjestelmänsä voimassa olevien säädösten mukaan ja nämä hulevesistä johtuvat kustannukset ovat nousseet esiin ihan viime vuosina. Jyvässeudun jätevesipuhdistamo joutuu puhdistamaan samalla tavalla niin jätevedet kuin hulevedetkin samoin kustannuksin ja veloittaa niistä jätevetenä. Siksi on tärkeää, että saisimme minimoitua hulevesien menemisen jätevesijärjestelmäämme. Kuikan Vesiosuuskunta on hyötynyt nykyisestä käyttöveden kulutukseen pohjautuvasta laskutuksesta perustamisestaan lähtien, mutta nyt Alvan toiminta on tarkentunut ja sen myötä laskutusperuste muuttunut.
  3. Hulevesien pääsyä jätevesijärjestelmään on mahdotonta täysin estää, mutta hulevesien määräysten mukaisella ohjaamisella sekä kaivojen ja pumppaamoiden tiiveyttä parantamalla määrä voidaan minimoida. Kuikan Vesiosuukunta aloittaa jätevesikaivojen ja pumppaamoiden tutkinnat minimoidakseen hulevesien pääsyn jätevesilinjaan sekä pienentääkseen hulevesien aiheuttamia lisäkustannuksia. Kiinteistöjen omistajia pyydetään myös omatoimiseen tutkintaan: Meneekö hulevesiä jätevesikaivoon tai pumppaamoon? Asiaa voi tutkia esim. sateella, kun kiinteistön sisätilojen viemäreitä ei käytetä. Vettä voi kaataa myös sadevesijärjestelmään ja tutkia tuleeko vettä jätevesikaivoon tai pumppaamoon.
  4. Alva aloittaa myös perusmaksulaskuttamisen Kuikan Vesiosuuskunnalta asentamistaan vesimittareista. Vuosikustannus Kuikan Vesiosuuskunnalle on noin 6.300 €.
  5. Uuraisten kunta on asentanut kustannuksellaan Oikariin pumppaamon jäteveden edelleen johtamiseksi. Tämän kustannukset Uuraisten kunta tulee nyt veloittamaan käytön mukaan Kuikan Vesiosuukunnalta.
  6. Karkea arvio on, että hulevettä menee jätevesijärjestelmään saman verran kuin oikeaa jätevettä. Tämä tarkoittaa jätevesimaksujen kaksinkertaistumista. Jätevesijärjestelmän tiivistäminen, Oikarin pumppaamon kustannukset, Alvan perusmaksu ja hulevesistä aiheutuva jätevesimaksujen nousu ovat nostamassa perusmaksua edelleen 5–10 €/kk/liittymä. Toisena vaihtoehtonamme on nostaa jätevesien kuutiohintaa kattaaksemme nousevat kustannukset.
  7. Kuikan Vesiosuuskunta on osuuskunta, joka rahoittaa toimintansa jäseniltään saamillaan perusmaksuilla. Tahtotilana on kuitenkin pitää perusmaksu mahdollisimman alhaisena. Siksi on tärkeää, että jokainen kantaa oman vastuunsa ja tekee tarvittavia korjauksia, huomioita ja ilmoittaa niistä vesiosuuskunnalle. Kysykää rohkeasti apua, niin autamme aina parhaamme mukaan. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin.
  8. Nousevista kustannuksista huolimatta toivomme aktiivista yhteistyötä ja hyvää yhteishenkeä. Me jäsenet yhdessä olemme Kuikan Vesiosuuskunta, joten jokaisen panosta tarvitaan. Nyt loppukesänaikana on hyvä tutkia omaa jätevesijärjestelmää, sillä Alvan uusi maksuperuste tulee käyttöön alkusyksystä.

Yhteistyöterveisin,

Kuikan Vesiosuuskunta

Lisätiedot, kyselyt

Aleksi Peltola, puheenjohtaja, 0400-525331, aleksi.peltsi at gmail.com

Sirpa Floor, sihteeri, 040-8453 926, sirpa.floor at gmail.com

Minna Häkkinen, 040-5267471, minnaliisahakkinen at gmail.com

Erkki Pöyhönen, 0400-739370, taloneki at nyrolatalo.fi

Samuli Hyytiäinen, vpj, 040-7442 268, samuli.hyytiainen at gmail.com

Juho Jaatinen, 050-5715 215, juho.jaatinen85 at gmail.com