Kuikan Vesiosuuskunnan kokoustiedote 16.4.2018

posted in: Uncategorized | 0

Kuikan Vesiosuuskunnan yleisen kokouksen kokoustiedote 16.4.2018

 

Sääntömääräinen yleinen kokous pidettiin Kuikan kylätalolla torstaina 16.4.2018. Kuikan Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Paavo Koppeli avasi kokouksen klo 18.35 toivottaen kaikki tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Järvinen, sihteeriksi Sirpa Floor ja pöytäkirjantarkastajiksi Markku Oksanen ja Tuomo Hirvi, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 

Reijo Pirttimäki luki kirjaamansa paikalla olijat. Luetun perusteella paikalla oli 12 vesiosuuskunnan jäsentä ja 0 perheen- ja muita ei-jäseniä.

 

Kokouksen sihteeri Sirpa Floor luki v. 2017 toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen referoi Paavo Koppeli toimintavuodelta 2017. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Sirpa Floor luki toimintasuunnitelman 2018 ja talousarvio 2018 käytiin läpi, jotka hyväksyttiin. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, Yliopistonkatu 28 B, 40100 Jyväskylä. Kokousilmoitus julkaistaan edelleen Keskisuomalaisessa.

 

Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin erovuorossa olleiden Sirpa Floorin (2015) ja Elina Ikkalan (2015) tilalle äänestyksistä Sirpa Floor (2018) Minna Häkkinen (2018). Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Varajäseniksi valittiin äänestyksittä Kyösti Makkula, Jari Colliander, Reijo Pirttimäki, Jarmo Hirvi ja Elina Ikkala.

 

Edelleen kokous valtuutti hallituksen valitsemaan edustajan Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n yleiseen kokoukseen. Asioiden tultua käsitellyiksi kokouksen puheenjohtaja Matti Järvinen päätti kokouksen klo 19.40.

 

Vika- yms. ilmoitukset >Aleksi Peltola, 0400-525331, aleksi.peltsi@gmail.com

 

Kuikan Vesiosuuskunta

Puheenjohtaja: Paavo Koppeli 0500–244 447, pa.koppe@kolumbus.fi

 

Hallitus 16.4.2018 alkaen (ennen hallituksen järjestäytymistä 2018)

Sirpa Floor, sihteeri

Heino Malinen

Minna Häkkinen

Aila Leppämäki

Aleksi Peltola, 0400-525331, aleksi.peltsi@gmail.com

 

Varajäsenet:

Kyösti Makkula

Jarmo Hirvi

Reijo Pirttimäki

Jari Colliander

Elina Ikkala